Kuntosalikorttien säännöt

KUUKAUSIKORTTIEN SÄÄNNÖT

Kulkutunniste on henkilökohtainen ja luovutetaan maksua vastaan ainoastaan sopimuksen tekijän käyttöön. Kulkutunnistetta ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Omistusoikeus kulkutunnisteeseen säilyy PWR Fit Center Oy:llä.

Kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija on vastuussa kulkutunnisteesta ja sen mahdollisesta häviämisestä. Mikäli kulkutunniste katoaa, on siitä välittömästi ilmoitettava PWR Fit Center Oy:lle. Jos kulkutunnisteen katoamisesta ei ilmoiteta, on kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija vastuussa sen katoamisesta aiheutuneista vahingoista.

PWR Fit Center Oy ei korvaa hävinnyttä tai rikkoutunutta kulkutunnistetta.
Kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija ei saa laskea muita henkilöitä PWR Fit Centerin tiloihin. Jokaisella sisääntulijalla tulee olla oma voimassa oleva kulkutunniste. Fyysinen kulkutunniste on näytettävä lukijaan aina harjoittelemaan tultaessa. Mobiilitunnisteen osalta sisääntulijan on kirjauduttava myös silloin sisään, kun ulko-ovi on auki.

Kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija menettää oikeuden kulkutunnisteeseen heti, jos hän päästää salille sisään muita, tuttuja tai tuntemattomia henkilöitä.

Kuntosalin tiloissa on kameravalvonta, joka tallentaa jokaisen siääntulijan videonauhalle.

PWR Fit Centerin tilat ovat kulkutunnisteen haltijan käytössä klo 04:00-01.30 välisenä aikana. Murtohälytykset kytkeytyvät toimintaan klo 01.40, joten tiloista tulee poistua viimeistään klo 01.30. Jos kortin haltija ei poistu klo 01:30 mennessä ja täten aiheuttaa toiminnallaan murtohälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut (100 €) PWR Fit Center Oy:lle.

Kulkutunnisteen haltijan on noudatettava kuntosalilaitteissa olevia ohjeita.

Jos kulkutunnisteen käyttöoikeuden haltija käyttää sitä väärin, menettää hän välittömästi sen käyttöoikeuden ja on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kulut PWR Fit Center Oy:lle.

KUUKAUSIKORTIN KATKON SÄÄNNÖT

Katkon minimiaika on 7 päivää, kuitenkin korkeintaan 1 kuukausi. Yli kuukauden menevään katkoon tarvitaan lääkärinlausunto. Ilmoitathan katkoa tehdessäsi päivän, jolloin haluat kortin takaisin voimaan. Sääntönä on yksi tauko/kk-kortti. Katkoa ei laiteta takautuvasti.